Adidas boost

Společnost ADIDAS nás oslovila pro vymyšlení zajímavé a zároveň interaktivní doprovodné aktivity spojené s vypuštěním nové kolekce obuvi ADIDAS Boost. Zobrazovaný 3D model boty ve výloze v centru Prahy reagoval na průchozí kolemjdoucí a ti si jej následně mohli kompletně prohlédnout díky vlastnímu pohybu.